I2.01 Internet. Nivell I
Biblioteca: Biblioteca Trinitat Vella - J. Barbero
Adreça: Galicia, 16
Telèfons: 937064002
Descripció: Coneix els aspectes bàsics de la navegació per Internet: adreces, ús dels navegadors i eines de cerca d’informació.
Incompatibilitats: No es permetrà l'entrada a l'aula després de 15 minuts de començada la classe.
Observacions: Les activitats es realitzen en català, excepte en casos particulars i a no ser que la majoria dels assistents sol·licitin que es facin en castellà.
 
Nombre de places: 9
Duració de cada sessió: 4 hores
Número de sessions: 1
Dates: Dimarts 14 de maig (16:00-20:00 h)
Període de pre-inscripció: Del 16 d'abril de 2024 a les 16 h. al 14 de maig de 2024 a les 16 h.
 

Actualment aquest curs no té obert el període de pre-inscripció.