T'interessa. Conèixer les Corts. Tres escoles, tres històries. L'educació pública a Les Corts 1859 - 1988
Biblioteca: Biblioteca Montserrat Abelló
Adreça: C Comtes de Bell-lloc, 192-200
Telèfons: 932221198
Descripció: Les transformacions que en un poble o barri o Districte com les Corts s'han produït al llarg dels anys tenen el seu reflexe en l'Educació . El pas d'un mon rural a un industrial i d'aquest a residencial, comercial i de serveis, comporta canvis, tan en la política i en la metodologia educativa com en la tipologia de les construccions escolars que s'han d'adaptat a les noves necessitats socials i pedagògiques.

Aquest itinerari pretén mostrar com ha anat canviant el paisatge educatiu en el nostre Districte al llarg dels anys i com aquests canvis son productes de les polítiques generals del país i al paper que en el si de la ciutat han anat jugant les entitats i associacions dels nostres barris

Lloc de sortida plaça Comas
Incompatibilitats:
Observacions: Itinerari per a adults
 
Nombre de places: 25
Duració de cada sessió: 1.30h
Número de sessions: 1
Dates: Dissabte 20 d'abril (11:00-12:30 h)
Període de pre-inscripció: Del 4 de març de 2024 a les 00 h. al 19 d'abril de 2024 a les 17 h.
 

Actualment aquest curs no té obert el període de pre-inscripció.