Club de lectura de llengua anglesa
Biblioteca: Biblioteca Vallcarca i els Penitents
Adreça: Passeig de la Vall d'Hebron, 65-69
Telèfons: Tel: 93 211 23 51
Descripció: Es llegeixen obres escrites en anglès i les sessions de diàleg sobre les obres seleccionades tenen també com a llengua vehicular l'anglès.
Incompatibilitats:
Observacions: Normativa bàsica dels clubs de lectura:
- Per participar en els clubs de lectura cal disposar de carnet de biblioteques.
- El període màxim de permanència en un club és de dos anys. Si no hi ha llista d'espera, es pot continuar participant en el club.
- Si hi ha llista d'espera, es perd la plaça a partir de la tercera falta d'assistència.

Nombre de sessions:
Habitualment els clubs de lectura consten de set sessions. De tota manera, puntualment aquest nombre pot variar per determinades circumstàncies.

- Octubre: ‘Autumn’ , de Ali Smith
- Novembre: ‘The accidental tourist’, d’Anne Tyler
- Gener: ‘Girl, Woman, Other’, de Bernardine Evaristo
- Febrer: ‘My family and other animals', de Gerald Durrell
- Març: ‘The New York Trilogy’, de Paul Auster
- Abril: ‘Goodbye to Berlin’, de Christopher Isherwood
- Maig: ‘Year of the monkey’, de Patti Smith

Club Autogestionat
 
Nombre de places: 25
Duració de cada sessió: 1 h
Número de sessions: 7
Dates: Dimecres 25 d'octubre (18:30-19:30 h)
Dimecres 22 de novembre (18:30-19:30 h)
Dimecres 24 de gener (18:30-19:30 h)
Dimecres 28 de febrer (18:30-19:30 h)
Dimecres 20 de març (18:30-19:30 h)
Dimecres 24 d'abril (18:30-19:30 h)
Dimecres 22 de maig (18:30-19:30 h)
Període de pre-inscripció: Del 4 de setembre de 2023 a les 16 h. al 31 de maig de 2024 a les 00 h.
 

 
Número de carnet:   
PIN:     
Nom:   
Primer cognom:   
Segon cognom:   
Telèfon:   
Correu electrònic:   
Data naixement:   - -  (dd-mm-aaaa)
Gènere:   


Estic informat/ada de la política de protecció de dades i dono el meu consentiment al tractament de les meves dades de caràcter personal.

 
Camp obligatori

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable del Tractament: Consorci de biblioteques de Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat del tractament:

1.- Activitats Espais multimèdia: Per les Inscripcions i gestió de cursos i tallers oferts al espais multimèdia, i les comunicacions electròniques necessàries que hi estiguin relacionades gestionem les teves dades dins el tractament 645.
Si realitzes cursos identificats com "cibernarium" comunicarem les teves dades a Barcelona Activa, empresa encarregada de dur a terme la seva gestió.
Podeu trobar tota la informació del tractament 645, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0645

2.- Activitats a biblioteques: Per les inscripcions i gestió de les activitats i esdeveniments culturals que organitzen Biblioteques de Barcelona i les comunicacions necessàries per dur a terme l’activitat mateixa gestionem les teves dades dins el tractament 646.
Podeu trobar tota la informació del tractament 646, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0646

Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al formalitzar la teva inscripció.

Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades. Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades