Club de lectura obert
Biblioteca: Biblioteca Collserola
Adreça: Reis Catòlics
Telèfons: 934069111
Descripció: Els clubs de lectura oberts poden abastar una àmplia varietat de gèneres, èpoques, cultures i registres. Es tracta de reunir un grup de persones interessades en la literatura en tota la seva pluralitat de manifestacions i amb ganes de comunicar experiències, sensacions i pensaments.
Incompatibilitats:
Observacions: Normativa bàsica dels clubs de lectura:
- Per participar en els clubs de lectura cal disposar de carnet de biblioteques.
- El període màxim de permanència en un club és de dos anys. Si no hi ha llista d'espera, es pot continuar participant en el club.
- Si hi ha llista d’espera, es perd la plaça en fer dues faltes d’assistència sense justificar.

Nombre de sessions:
Habitualment els clubs de lectura consten de vuit sessions. De tota manera, puntualment aquest nombre pot variar per determinades circumstàncies.

26 d'octubre: "Mosaic" de Víctor Català
23 de novembre: "Fills de la terra dura" de Daniel Palomeras
25 de gener: "La mort i la primavera" de Mercè Rodoreda
22 de febrer: "Constel·lacions" de Blanca Busquets
22 de març: "Mamut" d'Eva Baltasar
26 d'abril: "Y" de Violeta Richart
24 de maig: "Desglaç" de Maria-Mercè Marcçal
14 de juny: "La princesa sou Vós" de Blanca Llum Vidal

Lectura d'estiu per a comentar el setembre:
"Cartes a Milena" de Kafka

Conductora: Inés Macpherson.
 
Nombre de places: 20
Duració de cada sessió: 1 h
Número de sessions: 8
Dates: Dimecres 26 d'octubre (18:30-19:30 h)
Dimecres 23 de novembre (18:30-19:30 h)
Dimecres 25 de gener (18:30-19:30 h)
Dimecres 22 de febrer (18:30-19:30 h)
Dimecres 22 de març (18:30-19:30 h)
Dimecres 26 d'abril (18:30-19:30 h)
Dimecres 24 de maig (18:30-19:30 h)
Dimecres 14 de juny (18:30-19:30 h)
Període de pre-inscripció: Del 9 de setembre de 2022 a les 00 h. al 15 de juny de 2023 a les 00 h.
 

 
Número de carnet:   
PIN:     
Nom:   
Primer cognom:   
Segon cognom:   
Telèfon:   
Correu electrònic:   
Data naixement:   - -  (dd-mm-aaaa)
Gènere:   


Estic informat/ada de la política de protecció de dades i dono el meu consentiment al tractament de les meves dades de caràcter personal.

 
Camp obligatori

D'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable del Tractament: Consorci de biblioteques de Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: podeu contactar-hi mitjançant l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades/contacteu-amb-delegat-proteccio-dades, o per correu postal, dirigint-vos a av. Diagonal, 220, planta 4, 08018 Barcelona.

Finalitat del tractament:

1.- Activitats Espais multimèdia: Per les Inscripcions i gestió de cursos i tallers oferts al espais multimèdia, i les comunicacions electròniques necessàries que hi estiguin relacionades gestionem les teves dades dins el tractament 645.
Si realitzes cursos identificats com "cibernarium" comunicarem les teves dades a Barcelona Activa, empresa encarregada de dur a terme la seva gestió.
Podeu trobar tota la informació del tractament 645, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0645

2.- Activitats a biblioteques: Per les inscripcions i gestió de les activitats i esdeveniments culturals que organitzen Biblioteques de Barcelona i les comunicacions necessàries per dur a terme l’activitat mateixa gestionem les teves dades dins el tractament 646.
Podeu trobar tota la informació del tractament 646, a l’enllaç: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades?tractament=0646

Legitimació: la base legal pel tractament és el teu consentiment atorgat al formalitzar la teva inscripció.

Drets de les persones: podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades, mitjançant l’ enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades. Si no esteu satisfets/etes amb el tractament de les vostres dades, podeu presentar una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades: c. Rosselló, 214, 08008 Barcelona.

Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades