Espai Multimèdia:
Adreça:
Telèfons:
Descripció:
Incompatibilitats:
Observacions:
 
Nombre de places:
Duració total:
Número de sessions:
Dates:
Període de pre-inscripció: Del 1 a les 01 h. al 1 a les 01 h. de gener
 

Actualment aquest curs no té places disponibles.